1) Akce – činnost na ploše SLZ Záhoří

 

Mimo běžné (prakticky celoroční) letové činnosti členů klubu a hostů proběhly v uplynulém roce 2004 na ploše SLZ Záhoří i následující větší letecké (a někdy i společenské) akce:

-         již pravidelný slet SLZ v květnu, s účastí 22 cizích letadel

-         společenské zakončení letové sezóny v říjnu

 

           

-         dále byla plocha uvolněna pro jarní práškování polí na Záhoří

-         a  po dohodě naši plochu příležitostně využívaly i vrtulníky 23. zVrL Přerov k nácviku přistání

 

 

Těmito i dalšími akcemi se plocha SLZ Záhoří dostává do povědomí širší letecké veřejnosti. Klub pak, jako provozovatel této plochy, je uznáván za seriosního, rovnocenného partnera, a je zván, podobně jako provozovatelé mnohem větších ploch, (Holešov, Hranice, Kroměříž, Prostějov apod.) ke všem jednáním v rámci MTMA Přerov.

 

2) Údržba plochy

 

Vzhledem k suššímu průběhu druhé poloviny roku byla plocha sečena jen  4x, což přineslo určité úspory. Dvakrát v průběhu roku pak byl povrch plochy srovnán branami. Zlepšeno bylo i označení tzv. provozní plochy letiště – ke 4 dosavadním žlutočerveným znakům (stříškám) v rozích plochy přibylo ještě  6 dalších, červenobílých po jejím obvodu.

 

3) Rozvoj plochy

 

V průběhu roku byly vyřešeny majetkové poměry na ploše SLZ Záhoří tak, že VĚTŠINA plochy (téměř vše, s výjimkou cca 30m dráhy a 50m předpolí ve směru 06) je již v majetku „létajících“ členů klubu. Tito členové pak, v souladu s usnesením členské schůze z roku 2003, v průběhu roku 2004 zřídili na svých pozemcích „věcné břemeno“ – tj. povinnost umožnit průjezd (starty SLZ) po rozhodné části těchto pozemků, a to na dobu 30ti let. Celá akce byla velmi zdlouhavá a nákladná (zaměření, odhady, zanesení do katastru, daně), ale zajistila PERSPEKTIVU letiště na dalších 30let!

pozemky na ploše SLZ Záhoří             věcné břemeno

 

Do budoucna (pro nadcházející rok 2005) se počítá s prodloužením dráhy ve směru 06. Půjde o pronájem pozemku o výměře 200 x 50 m, tedy 1 ha. Jednak se tím legalizuje 30m současné dráhy a 50m předpolí, (plocha byla dosud řešena výměnou v rámci družstva), jednak se tím získá dalších cca 120 m dráhy, což bude mít značný dopad ne zvýšení bezpečnosti provozu. Každý z pilotů už zažil situace, kdy je dobrý každý metr dráhy navíc!

 

Z dalších, i když spíše soukromých aktivit jednotlivých členů (nebo jejich skupin), majících však význam pro rozvoj celé plochy SLZ Záhoří, je možno jmenovat rekonstrukci přípojky el. energie (dosavadní byla v havarijním stavu) a zřízení meteostanice. Ta sice funguje dobře, ale stále se nedaří spolehlivý přenos dat do sítě internet. Bude snad zlepšeno v roce 2005.

 


Závěrem je možno říci, že v uplynulém roce 2004 bylo vykonáno mnoho pro posílení jistoty a stability letiště - plochy SLZ Záhoří - na stávajícím místě a pro zabezpečení jeho dlouhodobé perspektivy. Vždyť právě tato plocha je základem pro naši činnost – létání pro radost.

V roce nadcházejícím, 2005, je předpoklad prodloužení dráhy o cca 120m (viz výše), a tím dalšího zvýšení bezpečnosti i komfortu létání na Záhoří. Bude snad dokončen další soukromý hangár, což přinese „Záhoří“ další zvýšení počtu míst pro „ustájení“ SLZ. Očekává se i dokončení (nejméně) 2 nových strojů našich členů a tím  zvýšení jak druhové pestrosti provozovaných SLZ, tak i celkového množství SLZ, operujících z naší plochy.

 

Aktivita Klubu je dána aktivitou jeho členů !